*MaliBlues (2016) *Blues *AhmedAgKaed *FatoumataDiawara @Bamako 300 ethnic groups @Mali 60 ethnic groups in Ivory Coast. 24 Ethnic Groups in Guinea *Wassoulou is the mixing of ethnic groups creating the *Blues. A center for the mingling

 

 

 

Fatoumata Diawara

(*FatoumataDiawara)

6 Places Mentioned