Phở Gia Truyền Bát Đàn

(@PhoGiaTruyen)

49 Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam