*Noodles in southern @Fujian cooled and made with a unique process. Photo *ChangJiangbin

 

 

 

Fujian (China)

(@Fujian)

Fujian (China)

en.wikipedia.org