Amateur night @ColumbiaTheatre (1827)

 

 

 

Columbia Theatre

(@ColumbiaTheatre)

978-986 Washington Street, Boston

www.southendhistory.org